Защитни врати

От стомана, също и с многобройни защитни функции

Вече десетилетия Hörmann произвежда изпитани защитни врати, каквито се препоръчват от експертите по сигурността, застрахователите и полицията. За инвеститорите и модернизаторите се препоръчва изгодната защитна врата KSi 40. Тя е подходяща не само за входа на мазето, но също и за входове към съседни сгради и задния вход към гаража. На защитената срещу взлом гаражна врата на Hörmann най-добре подхожда защитна пешеходна врата Hörmann.
За още по-голяма безопасност препоръчваме стоманените врати E-45 и E-55. Така дори и чувствителните търговски и индустриални области са защитени срещу влизане с взлом (WK2 до WK 4). Тези врати се предлагат също и с многобройни функции за защита от пожар, дим и шумове.

Съседният каталог „Мултифункционални врати“ съдържа подробна информация за обширната програма стоманени врати с идентична визия, предлагани за строителството на обекти.

Каталогът „Врати за Вашия дом“ който можете да разлистите и онлайн, е специално предназначен за частни инвеститори и модернизатори. Освен модела KSi 40, каталогът ще Ви представи и подходящи врати за мокрото помещение или кабинета, за детската или юношеската стая или за таванското помещение.

Пожароустойчиви и димозащитни врати

Щетите от дим и пожар могат да имат фатални, застрашаващи живота последици. Надеждното оборудване с пожароустойчиви и димозащитни врати е от голямо значение. Добре, че можете да се доверите на изпитаните и допуснати до експлоатация пожароустойчиви и димозащитни врати на Hörmann.

Шумоизолирани врати

Шумът не само намалява концентрацията, но може да предизвика стрес и да разболее за дълго. Ето защо е важно шумът да бъде изолиран максимално добре там, където възниква. Със стойности за шумоизолация до 61 dB шумоизолираните врати на Hörmann допринасят значително за това.

Защитни врати

Сигурността излиза на преден план! Вратите на Hörmann със защита срещу взлом се тестват и сертифицират съгласно европейските норми DIN ENV 1627 до 1630 от 1999 г. насам. Защитните врати с 2 крила и клас RC 3 с пълна паник функция съгласно EN 1125 предпазват надеждно Вашите аварийни изходи от опити за влизане с взлом.

Мултифункционални врати

За склад или офис, вътрешни или външни, с или без специално оборудване – обширният асортимент от мултифункционални врати на Hörmann отговаря на най-различни исиквания.

Индивидуални комбинации
Имате възможността да допълните основните функции на мултифункционалните врати (напр. пожароустойчивост) според индивидуалните си предпочитания. На Ваше разположение са многобройни допълнителни функции. Като опция можете да оборудвате например Вашата пожароустойчива врата със защитното оборудване RC 2, за да я защитите от взлом. Всички възможни комбинации ще намерите в таблицата на страница 25.
Идентична визия
Без значение дали вратата е пожароустойчива или с димозащита – мултифункционалните врати на Hörmann впечатляват с идентична визия до най-малкия детайл. Независимо от функциите си всички врати са перфектно съгласувани една с друга във визуално отношение. Така всички врати в рамките на Вашия обект ще изглеждат хармонично
Достъп без бариери
Автоматичните еднокрили и двукрили врати Hörmann позволяват безбариерно преминаване и са универсално приложими. Нашите мултифункционални врати вече пристигат от завода оборудвани със съответното задвижване. Можете да командвате автоматичната врата много комфортно посредством манипулатор, радарен датчик или датчик за движение, както и чрез командните елементи на Hörmann с радиотехниката BiSecur, като например удобното дистанционно управление.
Разработени днес с мисъл за бъдещето

В съответствие с новите европейски продуктови норми EN 16034 и EN 14351
Стоманените пожароустойчиви врати H3 OD се конструират в съответствие с европейските изисквания в областта на противопожарната защита и са ориентирани към продуктова та норма EN 16034, както и сертифици рани съгласно DIN 4102 и EN 1634. Стоманените мултифункционални врати D65 OD са ориентирани към продуктпвата норма EN 14351 и се доставят с обозначение CE. За Вас това означава: След прилагането им продуктовите норми заместват специфичните национални удостоверения за допускане. Относно планирането на Вашите противопожарни врати все още са в сила тази европейска норма, както и евентуалните национални изисквания.

 

Уважаеми клиенти

От 01.08 сме на нов адрес:
бул. Ян Хуняди 35.
Очакваме Ви!