Товаро-разтоварна техника

Товаро-разтоварни рампи

Правилното решение за бързо и ефективно товарене и разтоварване, в зависимост от изискванията…

Уплътнения на вратата

За защита от вятър и неблагоприятни атмосферни влияния…

Товарни шлюзове

Интегралното решение с товаро-разтоварна рампа и уплътнение за врата…

 

Уважаеми клиенти

От 01.08 сме на нов адрес:
бул. Ян Хуняди 35.
Очакваме Ви!